Kosár

Az Ön kosara üres.

Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Bevezetés
Jelen adatvédelmi - adatkezelési szabályzat (továbbiakban: "Szabályzat") célja, hogy a  
SilverComputer Kft.
Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18, A épület
Adószám: 12345205-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-667970
Ügyvezető: Szabó Tamás
Megbízott adatvédelmi felelős: Szabó Tamás
Telefonszám: 06-1-794-07-98
E-mail: tuttikonyha@gmail.com

( továbbiakban: "Adatkezelő")  www.tuttikonyha.hu  oldalon elérhető honlapján tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél való regisztrációval kapcsolatosan tájékoztassa az érintetteket.

Ezen adatvédelmi nyilatkozat és szabályzat folyamatosan elérhető a www.tuttikonyha.hu  oldalon.
II. Értelmező fogalmak

1. Érintett: Érintett az a természetes személy, aki adatok útján beazonosított vagy beazonosítható. Rendelés és termék átvételére jogosult személyek, kapcsolat tartók, kereskedelmi és áruforgalmi ügyintézők.
2. Felhasználó: A webshopot használó gazdálkodó szervezet vagy magánszemély.
3. Személyes adat:  Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ.
4. Személyes adatok különleges kategóriái: A személyes adatok különleges kategóriáiba tartoznak a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
5. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedettel jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
6. Adatkezelő: Az adatkezelő az, aki az érintett személyes adatait kezeli; az a természetes vagy jogi személy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
7. Adatkezelés: Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Az adat kezelésének minősül az adat gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása csakúgy, mint lekérdezése, betekintés biztosítása, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele. Az adatok összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése is.
8. Adatkezelés korlátozása:  A tárolt adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
9. Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
10. Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval

III. Alapelvek

1. Az adatkezelő az Érintett adatai kezelése során a következő alapelvek figyelembevételével jár el.
a., Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell kezelni.
b., Az adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen.
c., Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek legyenek, és csak a szükségesre korlátozódjanak.

2. Az adatkezelő az eljárásrendjét a fentieknek megfelelően alakította ki. Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja a beépített adatvédelmet.

3. A felhasználó részére biztosítani kell, hogy élhessen az adati törléséhez való jogával.

IV. Felhasználó felelősségi köre

1., A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes. Jogellenes, ha a felhasználó más személyes adatait adja meg. Ebből eredő kár, szándékos károkozásnak tekinthető.

2., Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok teljességét és pontosságát. A Felhasználó felelőssége hogy az adatok pontosak legyenek, felelős továbbá ezek naprakészen tartásáért is.

3., Az Adatkezelő kiskorúak adatait nem kezeli. A 16 év alatti kiskorúak a webshopot nem használhatják, ilyen személyek a webshopba nem regisztrálhatók. Ennek betartása a felhasználó felelőssége.


V. Az egyes adatkezelési célokAz adatkezelésre a www.tuttikonyha.hu internet oldalon található tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely
nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.


A weboldal üzemeltetése során a Felhasználó alábbi adatait kezeljük:

 

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Felhasználónév, Email cím Regisztráció biztosítása. Az adatok törlésének kérelméig.
Név, Számlázási cím Vásárlás, vásárlási bizonylat, garancialevél kiállítása Az adatok törlésének kérelméig.
Szállítási cím Kiszállítás esetén a szállítási célterület beazonosítása, ami eltérhet a számlázási címtől. Az adatok törlésének kérelméig.
Telefonszám Kiszállítás esetén, a címzett értesítése a szállítás időpontjáról. A szolgáltatás igénybevételéhez NEM KÖTELEZŐ. Az adatok törlésének kérelméig.


Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, rendelési adatok.

„Az adatok törlésének kérelméig” jelentése:
A weboldalon Regisztrációs adataim feliratra kattintva, a megjelenő oldalon „A személyes adataim törlését” egy gombnyomással jelezheti felénk.

Az érintett megrendelő adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és elégséges adatok hiányában a szolgáltató az érintett megrendelő megrendeléseit nem tudja teljesíteni. Így a szolgáltatásunk teljesítése céljából, és e szabályzat szerinti feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni a szükséges és elégséges adatokat. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a megrendelés sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a megrendelés elutasításához vezethet.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy fele. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt regisztrációval összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Felhasználó bármikor jogosult a rögzített adatait  helyesbíteni.
Egyes adatait a Felhasználó a weboldalon maga helyesbítheti.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.
A weboldalon Regisztrációs adataim feliratra kattintva, a megjelenő oldalon „A személyes adataim törlését” egy gombnyomással jelezheti felénk. Ezután regisztrált adatait töröljük.

Facebook oldalunk látogatása szabad és nem kötődik semmilyen általunk kezelt regisztrációhoz. Tetszésnyilvánítás bejegyzés és követés a Facebook alkalmazáson belül az Érintett saját profiljából kezelhető, módosítható, törölhető. Facebookon megadott adatokat nem kezelünk, nem tárolunk, nem dolgozunk fel. Változó rendszerességgel tartalmakat jelenítünk meg, ezek szabadon megtekinthetők, a like gomb használata ennek nem feltétele.
VI. Direkt marketing üzenetek és hírlevelek küldése


A  www.tuttikonyha.hu  oldal használatakor hírlevélre feliratkozni nincs lehetőség, hírlevelet nem küldünk, adatokat hírlevél küldés céljából nem kezelünk. Direkt marketinget nem alkalmazunk. Nem mi keressük meg a vevőinket, ők keresnek meg minket.


VII. Adatokhoz való hozzáférés, adatok tárolása, adatok továbbítása

 Az Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Csak olyan személyeknek engedélyezi a hozzáférést, akinek az adott feladat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően választja ki.

Az adatok kezelése során adatkezelőként vesszük igénybe:

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.
A webshop rendszer bérbeadója, szolgáltatója:
Superwebaruhaz.hu¸ Cím: 5600 Békéscsaba Kis-Tabán utca 11.
E-mail cím: contact@superwebaruhaz.hu
Adatvédelmi szabályzata: https://www.superwebaruhaz.hu/adatvedelem

A www.superwebaruhaz.hu szerver hátterét:
MikroVPS Kft biztosítja, Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A,
Email cím: support@mikrovps.hu
https://www.mikrovps.net/hu/gtc

Megkezdett kiszállítás esetén:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatvédelmi szabályzata: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat


FoxPost Zrt.
székhely. 3300 Eger, Maklári út 119.

https://foxpost.hu/

https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_tajekoztato.pdfAdatok átadása Harmadik személynek:

Az adatkezelő törekszik arra hogy ne adjon át adatokat az Érintettről Harmadik személynek.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

VIII. Az érintett jogai
Az  érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:
1., Az átlátható tájékoztatáshoz való jog. Az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről is tájékoztatást kapjon.
2., Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga. Az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról.
3., Helyesbítéshez való jog. Téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését.
4., Törléshez való jog. Az Érintett kérheti az adatainak törlését.
5., Tiltakozáshoz való jog. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább.
6., Adatkezelés korlátozásához való jog. Jogellenesen kezelt adatok esetén kérhető az adatkezelés korlátozása.
7., Visszavonás joga. Az Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Az Érintett fenti jogaival bármikor élhet.
Ezekre vonatkozó kérelmét a tuttikonyha@gmail.com e-mail címére, vagy az Adatkezelő 1118 Budapest Budaörsi út 4-18. A.épület  postacímére küldött levélben tudja benyújtani.
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a megadott elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.
Az Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően. Az Adatkezelő a nyilvántartott e-mail címről vagy a regisztrált webshopos felületről beérkező kéréseket tekinti elsősorban az Érintettől származónak. Levélben érkező kérések esetén az Adatkezelő jogosult a regisztrált elérhetőségek egyikén meggyőződni arról hogy a kérés valóban az Érintettől származik.
Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja és haladéktalanul teljesíti, nem később, mint egy hónapon belül. Kivételes esetben a jogszabályban megengedett ennél hosszabb határidővel elintézi vagy indoklással ellátva elutasítja. A döntésről a beérkezéssel azonos hordozón írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű díjat számolhat fel.
Tájékoztatjuk az Érintetteket hogy cégünk működésének nem az adatkezelés a célja. A kereskedelem kötelező része a számlázás, a kiszállítás elengedhetetlen feltétele hogy ismerjük a címet ahol az árút várják. Mi pont ennyi adatot várunk csak.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket teljesítését nem tudjuk nagyobb prioritással kezelni a normál gazdasági tevékenységünknél.
Érintett az adatkezaléssel szemben bármikor élhet észrevétellel az Adatkezelőnél az Adatkezelő elérhetőségein.
A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő
adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült, megoldatlan panasza esetén.
IX. Különleges adatok

Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.
A SilverComputer Kft nem kér és nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben tudomást szerzünk arról, hogy bármely felhasználónk a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerünkbe, azt haladéktalanul töröljük. A SilverComputer Kft fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályok megsértéséért a különleges adatokat elhelyező felhasználó regisztrációját is törölje.


Cookie-k
A www.tuttikonyha.hu weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Superwebaruhaz.hu, mint adatkezelő hozzáférhessen.
A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását
.
A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.
A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

Jogfenntartás.
A SilverComputer Kft. fenntartja magának a jogot, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa.
Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy a www.tuttikonyha.hu honlapról további honlapokra mutató linkek tartalmáért a SilverComputer Kft. felelősséget nem vállal!

Kelt: Budapest, 2018 május